/*------Layout (end)----------*/ -->

Header Ads

muraraji 6th standard question paper tentative key answer 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆಆರ್‌ಇಐಎಸ್) 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ 2023 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು 24 ಇಂದು (12 ಮಾರ್ಚ್ 2023) - ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
.


Question paper:- click here


Key answers👉click here


ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

No comments

Powered by Blogger.